Категории

Заявление о вступлении наследстве в украине

Сколько стоит оформить наследство у нотариуса?

Порядок вступления в наследство в Украине

  Смерть родственников - это всегда сильная утрата, которую некоторые не могут пережить на протяжении всей оставшейся жизни. Получение свидетельства о смерти, организация похорон и, конечно же, вступление в наследство. Обычно, здесь начинаются нотариальные проблемы и нестыковки, тем более, если Вы вступаете в наследство без завещания, а по закону. Начать борьбу за наследство стоит с написания следующего заявления.


Зразок заяви про прийняття спадщини за законом. 


 ___________ державна нотаріальна контора,

адреса, поштовий індекс, інші засоби зв'язку_. 

Заявник: громадянство, П.І.Б., рік народження,

 ідентифікаційний № ______________, адреса, 

поштовий індекс, інші засоби зв'язку________.                                                                    ЗАЯВА

про прийняття спадщини за законом

 Сьомого числа, квітня місяця, дві тисячі одинадцятого року, помер мій батько (П.І.Б.), _____року народження, який постійно проживав за адресою: ______________________.

Після його смерті відкрилася спадщина за законом, до складу якої, зокрема, входять:
двокімнатна квартира за адресою: __________________________________________. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1223, ст., ст. 1261, 1269 ЦК України я, (П.І.Б.), маю право на спадкування за законом в першу чергу та бажаю прийняти спадкове майно, яке входить до складу спадщини, де б воно не було і з чого б воно не складалося.
 Окрім мене право на спадкування за законом в першу чергу має моя сестра (дочка спадкодавця, П.І.Б.), яка мешкає за адресою:____________________________________. 


Я ознайомлений(а) із змістом положень ч. 2 ст. 1268, ч. 5 ст. 1269, ст. 1273, ст. 1274, ч. 1 ст. 1297 Цивільного кодексу України:
- про не допущення прийняття спадщини з умовою чи із застереженням;
- про право відкликати заяву про прийняття спадщини;
- про право на відмову від прийняття спадщини, в т. ч., на користь іншої особи протягом строку, встановленого для прийняття спадщини;
- про обов'язок звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно.

Всі необхідні документи для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом будуть додатково надані.

ДОДАТКИ:
- копія документу, що посвідчує особу;
- копія свідоцтва про народження заявника;
- копія свідоцтва про смерть;
- (бажано) документ, що підтверджує останнє місце проживання спадкодавця.

Заявник __________________ (П. ініціали).
(Дата).        Додаткові пояснення адвоката


Письмова заява про прийняття спадщини за законом подається спадкоємцем особисто до державної нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини, що не виключає можливість для спадкоємців, в тому числі, які проживають за межами України, відправити рекомендованим або цінним листом вказану заяву та додані до неї копії документів.

Не допускається подання заяв про прийняття спадщини за законом, складених від імені спадкоємців їх представниками, що діють на підставі довіреностей.

Якщо спадкоємець особисто з’явився до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, то справжність підпису такої особи на заяві засвідченню не підлягає.

Нотаріус, відповідно до вимог статей 43, 44 та 45 Закону України “Про нотаріат” встановлює особу спадкоємця, про що на заяві робиться відповідна службова відмітка. При цьому нотаріус не повинен обмежуватися зазначенням даних паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а на заяві зазначається, що нотаріусом встановлено особу та перевірено справжність підпису заявника. Ця відмітка скріплюється підписом нотаріуса (проставлення печатки не вимагається).

Якщо заява, на якій справжність підпису спадкоємця не засвідчена, надійшла поштою, вона приймається нотаріусом, заводиться спадкова справа, а спадкоємцю пропонується надіслати заяву, оформлену належним чином, або прибути особисто до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Справжність підпису на такій заяві має бути нотаріально засвідченою. 

Неповнолітня особа має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

Заяву від імені малолітньої особи або недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.


Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, за відсутності заяви від їх імені про відмову від прийняття спадщини, з виконанням вимог, встановлених законодавством.  

Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини за законом, може відкликати її протягом строку, установленого для прийняття спадщини.

Прийняття спадщини має місце щодо всього спадкового майна. Спадкоємець не вправі прийняти частину спадщини, а від іншої частини спадщини відмовитись. Якщо спадкоємець прийняв частину спадкового майна, він вважаться таким, що прийняв усе спадкове майно, а якщо відмовився від частини спадкового майна, він вважається таким, що відмовився від усього спадкового майна.


Заява про прийняття спадщини за законом, не може бути викладена з умовою або із застереженням.

Skorbim.ua

Источник: http://skorbim.ua/patterns/574

Наследство в Украине. Налог на наследство в Украине

Порядок принятия наследства. Срок на принятие. Завещание, обязательная доля.

В 2012 году, как и в предыдущие годы, начиная с 2004 года, наследственные правоотношения и порядок вступления в наследство регулируются книгой 6 Гражданского кодекса Украины «Наследственное право». Положения данного кодекса распространяются на случаи, когда наследство открылось после 1 января 2004 года либо наследство открылось до 1 января 2004 года, но не было никем принято. Открытие наследства совпадает с моментом смерти. Таким образом, если день смерти приходится на дату после 1 января 2004 года – мы применяем книгу 6 Гражданского кодекса 2004 года «Наследственное право». Если же лицо умерло до 1 января 2004 года – вступление в наследство регулируется Гражданским кодексом УРСР 1963 года.

Как принять наследство в Украине в 2012 году? Порядок принятия наследства.

На сегодняшний день существует 2 способа принятия наследства, в зависимости от того, проживал ли наследник с наследодателем на момент смерти или нет. И в первом и во втором случае срок на принятие наследства – 6 месяцев с момента смерти, но порядок принятия отличается.

Если наследник проживал постоянно с умершим.

Если наследник проживал постоянно с наследодателем, то с момента открытия наследства он считается принявшим наследство. Идти к нотариусу в срок, установленный для принятия наследства ( шесть месяцев с момента смерти ), наследнику в данном случае не нужно. Не совершая никаких действий по принятию наследства он является принявшим наследство «по умолчанию». Если же наследник не хочет принимать наследство, ему следует совершить активное действие – написать заявление об отказе. Для отказа от наследства, также как и для принятия, установлен срок шесть месяцев – по прошествии этого срока принявшему наследнику отказаться от наследства уже будет невозможно. Поэтому тот наследник, который постоянно проживал с наследодателем на момент его смерти, может занять пассивную позицию, если он согласен принять наследство и ничего в течение 6 месяцев не предпринимать либо совершить активное действие - отказаться от наследства путем написания заявления об отказе.

Статья 1268 ГК Украины. Принятие наследства.

3.Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается таким, что принял наследство, если на протяжении срока, установленного ст.1270 этого кодекса, не завил об отказе от него.

Если наследник не проживал с наследодателем на момент смерти.

Если наследник не проживал с наследодателем на момент его смерти, то у него нет указанного выше преимущества, присущего проживающему наследнику – он не может считаться принявшим наследство «по умолчанию». Для принятия наследства ему следует в течение срока, установленного для принятия, подать заявление о принятии наследства нотариусу. Если же наследник не сделает этого, то по прошествии срока на принятие наследства он будет считаться таким, что не принял наследство.

Статья 1269 ГК Украины. Подача заявления о принятии наследства.

1. Наследник, который желает принять наследство, но на момент открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу заявление о принятии наследства.

Можно ли принять наследство, если пропущен срок? Срок на принятие наследства.

В соответствии с законодательством Украины принять наследство если пропущен срок, нельзя, но существует возможность установить дополнительный срок на принятие или получить согласие принявших наследников. Если есть принявшие наследники и они не возражают против принятия наследства наследником, пропустившим срок, процедура достаточно проста – с их согласия наследник пишет у нотариуса заявление о принятии наследства и вступает в наследство наравне со всеми. Если же принявших наследников нет или они возражают против вступление в наследство пропустившим срок наследником – без судебного процесса не обойтись. Необходимо будет доказать уважительность причин для пропуска срока на принятие наследства. Наследнику следует подать заявление в суд об установлении дополнительного срока на принятие наследства. Если суд сочтет причины уважительными, то решением суда будет установлен дополнительный срок на принятие наследства. В течение срока, указанного в решении суда, наследник должен пойти к нотариусу и написать заявление о принятии наследства. Наследнику следует учитывать, что повторное установление дополнительного срока на принятие наследства действующим законодательством Украины не предусмотрено, поэтому установленный судом срок пропускать нельзя.

Статья 1272 ГК Украины. Последствия пропуска срока для принятия наследства.

1. Если наследник на протяжении срока, установленного ст.1270 данного кодекса, не подал заявление о принятии наследства, он считается таким, что не принял его.

2. С письменного согласия наследников, которые приняли наследство, наследник, который пропустил срок на принятие наследства, может подать заявление о принятии нотариусу по месту открытия наследства.

3. По иску наследника, который пропустил срок на принятие наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявление на принятие наследства.

Кому подавать заявление о принятии наследства. К какому нотариусу нужно обращаться для принятия наследства в Украине?

Заявление о принятии нужно подавать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Если наследодатель умер после второй половины 2009 года, оформление наследства может осуществляться как в государственной нотариальной конторе, так и у частного нотариуса. Но необходимо, чтобы нотариус вел деятельность именно в том нотариальном округе, в котором проживал умерший. В небольших городках не существует дислокации по районам – работает несколько нотариусов ( а может и один), которые осуществляют нотариальную деятельность в пределах всего города. Тогда вопрос, где открывать наследственное дело, не стоит. В более крупных городах существует районная дислокация – например, город Одесса территориально разделен на четыре района, в которых работает семь государственных нотариальных контор, работа каждой из которых охватывает определенный участок того или иного района. Поэтому если наследник обращается в государственную нотариальную контору, он может обратиться не в любую, а только в ту, которая непосредственно обслуживает участок, где проживал умерший. Частные же нотариусы действуют в пределах всего города Одесса. Следовательно, если умерший проживал в Одессе, то наследник для открытия наследства может обратиться к любому частному нотариусу, работающему в пределах Одессы или в определенную государственную нотариальную контору.

Завещание. Наследник по завещанию. Вступление в наследство по завещанию в Украине.

Законодательство Украины отдает предпочтение наследнику по завещанию перед наследниками по закону. Наследодатель при жизни может по тем или иным причинам не желать вступления в наследство прямыми родственниками ( наследниками по закону) или наследникам приоритетных очередей, а отдавать предпочтение наследнику следующей очереди или совершенно постороннему лицу, не попадающему в круг наследников по закону. В этом случае он может написать завещание на все имущество или на его часть ( конкретную квартиру, дом, машину, вклад в банке и т. п.) в пользу конкретного лица. Кроме этого, завещатель может указать в завещании наследника по закону, которому он не желает оставлять наследство ни при каких вариантах – даже если такая возможность ему представится (например, наследник по завещанию не примет наследство). В завещании может быть установлено условие для возникновения права на наследование или назначен второй наследник на случай, если первый умрет до открытия наследства, не примет наследство или откажется от его принятия.

Обязательная доля. Наследники по закону, имеющие право на обязательную долю.

Но, несмотря на такое широкое поле для реализации воли завещателя, предоставленное ему законом, законодатель несколько ограничил ее, оставив право на обязательную долю определенному кругу наследником. В эту категорию наследников попадают малолетние, несовершеннолетние дети, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители. Обязательная доля – это та часть наследства, которая независимо от наличия завещания достанется наследнику по закону. Эта часть составляет половину той части, которую наследовал бы указанный наследник, если бы завещание отсутствовало вовсе. Например, составлено завещание на двухкомнатную квартиру. Есть три наследника первой очереди, один из которых имеет право на обязательную долю. В этом случае, при отсутствии завещания, каждому наследнику досталась бы 1/3 часть квартиры. Следовательно, при наличии завещания, наследнику, имеющему право на обязательную долю, достанется 1/6, наследник по завещанию же получит 5/6 указанной квартиры.

Статья 1241 ГК Украины. Право на обязательную долю в наследстве.

1. Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону ( обязательная доля ).

Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также иных обстоятельств, имеющих существенное значение.

Завещание заверяется у нотариуса и вносится в наследственный реестр – электронную базу данных, содержащую сведения о завещаниях и открытых наследственных делах. Для написания завещания правоустанавливающие документы на имущество не нужны, хотя в случае конкретизации имущества предпочтительно их иметь для минимизации ошибок при указании адреса. Если же завещатель оставляет завещание на все имущество, то в правоустанавливающих документах совершенно нет потребности, более того, правоустанавливающих документов может не быть, так как имущество может появиться после написания завещания и все равно будет унаследовано наследником по завещанию. При формулировке завещания «на все имущество» наследник по завещанию будет вступать в наследство на все имущество, принадлежащее завещателю на момент смерти – и не имеет значения, было в собственности это имущество на момент написания завещания или нет.

После смерти наследодателя наследник по завещанию имеет преимущественное право на принятие наследства, если же он не реализует это право – право на принятие наследства появится у наследников по закону.

Вступление в наследство наследниками по закону. Очереди наследников.

Источник: http://onlylaw.com.ua/text/heir/heir1.html

Реально ли гражданину России получить наследство в Украине в 2018 году

Вступление в наследство в Украине. Принятие наследства. Оформление наследства в Украине. Налог на наследство по Налоговому кодексу Украины.
 

Наследственные правоотношения и порядок вступления в наследство регулируются книгой 6 Гражданского кодекса Украины «Наследственное право». Положения данного кодекса распространяются на случаи, когда наследство открылось после 1 января 2004 года либо наследство открылось до 1 января 2004 года, но не было никем принято. Открытие наследства совпадает с моментом смерти. Таким образом, если день смерти приходится на дату после 1 января 2004 года – мы применяем книгу 6 Гражданского кодекса 2004 года «Наследственное право». Если же лицо умерло до 1 января 2004 года – вступление в наследство регулируется Гражданским кодексом УРСР 1963 года.
 

Как принять наследство в Украине? Порядок принятия наследства.
 

На сегодняшний день существует 2 способа принятия наследства, в зависимости от того, проживал ли наследник с наследодателем на момент смерти или нет. И в первом и во втором случае срок на принятие наследства – 6 месяцев с момента смерти, но порядок принятия отличается.
 

Если наследник проживал постоянно с умершим.
 

Если наследник проживал постоянно с наследодателем, то с момента открытия наследства он считается принявшим наследство. Идти к нотариусу в срок, установленный для принятия наследства ( шесть месяцев с момента смерти ), наследнику в данном случае не нужно. Не совершая никаких действий по принятию наследства он является принявшим наследство «по умолчанию». Если же наследник не хочет принимать наследство, ему следует совершить активное действие – написать заявление об отказе. Для отказа от наследства, также как и для принятия, установлен срок шесть месяцев – по прошествии этого срока принявшему наследнику отказаться от наследства уже будет невозможно. Поэтому тот наследник, который постоянно проживал с наследодателем на момент его смерти, может занять пассивную позицию, если он согласен принять наследство и ничего в течение 6 месяцев не предпринимать либо совершить активное действие - отказаться от наследства путем написания заявления об отказе.
Принятие наследства проживающим наследником регламентировано ч.3 ст.1268 ГК Украины:
«Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается таким, что принял наследство, если на протяжении срока, установленного ст.1270 этого кодекса, не завил об отказе от него».
 

Если наследник не проживал с наследодателем на момент смерти.
 

Если наследник не проживал с наследодателем на момент его смерти, то у него нет указанного выше преимущества, присущего проживающему наследнику – он не может считаться принявшим наследство «по умолчанию». Для принятия наследства ему следует в течение срока, установленного для принятия, подать заявление о принятии наследства нотариусу. Если же наследник не сделает этого, то по прошествии срока на принятие наследства он будет считаться таким, что не принял наследство.
Принятие наследства не проживающим наследником регламентировано ч.1 ст.1269 ГК Украины:
«Наследник, который желает принять наследство, но на момент открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу заявление о принятии наследства».

Можно ли принять наследство, если пропущен срок? Срок на принятие наследства.

В соответствии с законодательством Украины принять наследство если пропущен срок, нельзя, но существует возможность установить дополнительный срок на принятие или получить согласие принявших наследников. Если есть принявшие наследники и они не возражают против принятия наследства наследником, пропустившим срок, процедура достаточно проста – с их согласия наследник пишет у нотариуса заявление о принятии наследства и вступает в наследство наравне со всеми. Если же принявших наследников нет или они возражают против вступление в наследство пропустившим срок наследником – без судебного процесса не обойтись. Необходимо будет доказать уважительность причин для пропуска срока на принятие наследства. Наследнику следует подать заявление в суд об установлении дополнительного срока на принятие наследства. Если суд сочтет причины уважительными, то решением суда будет установлен дополнительный срок на принятие наследства. В течение срока, указанного в решении суда, наследник должен пойти к нотариусу и написать заявление о принятии наследства. Наследнику следует учитывать, что повторное установление дополнительного срока на принятие наследства действующим законодательством Украины не предусмотрено, поэтому установленный судом срок пропускать нельзя.
Принятие наследства в случае пропуска срока на принятие регламентировано ст.1272 ГК Украины:
«1. Если наследник на протяжении срока, установленного ст.1270 данного кодекса, не подал заявление о принятии наследства, он считается таким, что не принял его.
2. С письменного согласия наследников, которые приняли наследство, наследник, который пропустил срок на принятие наследства, может подать заявление о принятии нотариусу по месту открытия наследства.
3. По иску наследника, который пропустил срок на принятие наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявление на принятие наследства».
 

Кому подавать заявление о принятии наследства. К какому нотариусу нужно обращаться для принятия наследства в Украине?
 

Заявление о принятии нужно подавать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Если наследодатель умер после второй половины 2009 года, оформление наследства может осуществляться как в государственной нотариальной конторе, так и у частного нотариуса. Но необходимо, чтобы нотариус вел деятельность именно в том нотариальном округе, в котором проживал умерший. В небольших городках не существует дислокации по районам – работает несколько нотариусов ( а может и один), которые осуществляют нотариальную деятельность в пределах всего города. Тогда вопрос, где открывать наследственное дело, не стоит. В более крупных городах существует районная дислокация – например, город Одесса территориально разделен на четыре района, в которых работает семь государственных нотариальных контор, работа каждой из которых охватывает определенный участок того или иного района. Поэтому если наследник обращается в государственную нотариальную контору, он может обратиться не в любую, а только в ту, которая непосредственно обслуживает участок, где проживал умерший. Частные же нотариусы действуют в пределах всего города Одесса. Следовательно, если умерший проживал в Одессе, то наследник для открытия наследства может обратиться к любому частному нотариусу, работающему в пределах Одессы или в определенную государственную нотариальную контору.

Завещание. Наследник по завещанию. Вступление в наследство по завещанию в Украине.
 

Законодательство Украины отдает предпочтение наследнику по завещанию перед наследниками по закону. Наследодатель при жизни может по тем или иным причинам не желать вступления в наследство прямыми родственниками ( наследниками по закону) или наследникам приоритетных очередей, а отдавать предпочтение наследнику следующей очереди или совершенно постороннему лицу, не попадающему в круг наследников по закону. В этом случае он может написать завещание на все имущество или на его часть ( конкретную квартиру, дом, машину, вклад в банке и т. п.) в пользу конкретного лица. Кроме этого, завещатель может указать в завещании наследника по закону, которому он не желает оставлять наследство ни при каких вариантах – даже если такая возможность ему представится (например, наследник по завещанию не примет наследство). В завещании может быть установлено условие для возникновения права на наследование или назначен второй наследник на случай, если первый умрет до открытия наследства, не примет наследство или откажется от его принятия.
 

Обязательная доля. Наследники по закону, имеющие право на обязательную долю.
 

Но, несмотря на такое широкое поле для реализации воли завещателя, предоставленное ему законом, законодатель несколько ограничил ее, оставив право на обязательную долю определенному кругу наследником. В эту категорию наследников попадают малолетние, несовершеннолетние дети, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители. Обязательная доля – это та часть наследства, которая независимо от наличия завещания достанется наследнику по закону. Эта часть составляет половину той части, которую наследовал бы указанный наследник, если бы завещание отсутствовало вовсе. Например, составлено завещание на двухкомнатную квартиру. Есть три наследника первой очереди, один из которых имеет право на обязательную долю. В этом случае, при отсутствии завещания, каждому наследнику досталась бы 1/3 часть квартиры. Следовательно, при наличии завещания, наследнику, имеющему право на обязательную долю, достанется 1/6, наследник по завещанию же получит 5/6 указанной квартиры.
Право на обязательную долю регламентировано ч.1 ст.1241 ГК Украины:
«1. Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону ( обязательная доля ).
Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также иных обстоятельств, имеющих существенное значение».
Завещание заверяется у нотариуса и вносится в наследственный реестр – электронную базу данных, содержащую сведения о завещаниях и открытых наследственных делах. Для написания завещания правоустанавливающие документы на имущество не нужны, хотя в случае конкретизации имущества предпочтительно их иметь для минимизации ошибок при указании адреса. Если же завещатель оставляет завещание на все имущество, то в правоустанавливающих документах совершенно нет потребности, более того, правоустанавливающих документов может не быть, так как имущество может появиться после написания завещания и все равно будет унаследовано наследником по завещанию. При формулировке завещания «на все имущество» наследник по завещанию будет вступать в наследство на все имущество, принадлежащее завещателю на момент смерти – и не имеет значения, было в собственности это имущество на момент написания завещания или нет.
После смерти наследодателя наследник по завещанию имеет преимущественное право на принятие наследства, если же он не реализует это право – право на принятие наследства появится у наследников по закону.

Наследники по закону. Очереди наследников по закону.

Наследники по закону получают право на вступление в наследство в случае отсутствия наследников по завещанию или непринятия ими наследства. Существует пять очередей наследников по закону. Каждая следующая очередь получает право на наследование при отсутствии наследников предыдущих очередей или непринятия ими наследства.
Первая очередь наследников по закону: дети, супруг (супруга) и родители умершего.
Вторая очередь наследников по закону: родные братья и сестры, дед и бабка умершего.
Третья очередь наследников по закону: родные дядя и тетя умершего.
Четвертая очередь наследников по закону: лица, которые проживали с умершим одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства.
Проживание одной семьей подтверждается регистрацией по одному адресу с умершим. Если получилось так, что наследник проживал с умершим одной семьей, но не был зарегистрирован – ему дорога в суд, устанавливать факт проживания одной семьей. Решение суда будет подтверждением факта проживания, после этого наследник может считаться принявшим наследство и заниматься оформлением.
Пятая очередь наследников по закону: все остальные родственники до шестой степени родства включительно.
По сравнению с ГК УССР 1963 года, ГК Украины 2004 года значительно расширил круг наследников по закону. Так, в соответствии с ГК УССР 1963 года существовали только две очереди наследников по закону. Первая – дети, жена, родители; вторая – брат, сестра, дед, бабка. Кроме этого, лица, находящиеся на содержании у наследодателя не менее года до его смерти призывались к наследованию наравне с наследниками первой или второй очереди.
 

Срок на принятие наследства в Украине.
 

Cт.1270 ГК Украины установлен срок шесть месяцев с момента открытия наследства для его принятия. Но существует один момент - в случае наследования наследниками не первой очереди или в случае непринятия наследства наследником по завещанию ( при его наличии). Дело в том, что право на наследовании у наследников каждой следующей очереди возникает после непринятия наследства всеми наследниками предыдущих очередей. И после окончания срока на принятие наследства наследниками предыдущей очереди, у следующей очереди наследников есть срок на принятие три месяца.
Например, у нас есть наследники первой, второй и третьей очереди. Для наследников первой очереди законом установлен срок 6 месяцев на принятие, не принятие или отказ от наследства. Если наследники первой очереди не приняли наследство в течение 6 месяцев, право на принятие наследства появляется у наследников второй очереди. У них есть три месяца для реализации этого права. Если же они не принимают наследство, по истечение этого срока ( 3-х месяцев после непринятия наследниками первой очереди или 9 месяцев с момента открытия наследства), право на принятие наследства появляется у наследников третьей очереди. У них тоже есть 3 месяца для реализации этого права. Таким образом, наследники третьей очереди, к примеру, примут наследство только через 9 месяцев после его открытия, а заняться оформлением смогут еще через три месяца – когда пройдут еще 3 месяца, установленные для принятия. Вариации и ситуации могут быть разными, данный пример приведен для понимания того, почему в некоторых случаях принятие наследства может растянуться задолго после установленных законом 6 месяцах на принятие наследства.
Срок на принятие наследства регламентирован ст.1270 ГК Украины:
«1. Для принятия наследства устанавливается срок 6 месяцев, который начинается со времени открытия наследства.
2. Если возникновение у лица права на наследование зависит от непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками, срок для принятия наследства устанавливается в три месяца с момента непринятия другими наследниками наследства или отказа от его принятия.
Если оставшийся срок меньше трех месяцев, он продлевается до трех месяцев».
 

Документы, которые нужны при написании заявления на принятие наследства.
 

На основании заявления наследника о принятии наследства нотариус открывает наследственное дело. Но одного заявления недостаточно – нотариусу должны быть предоставлены доказательства факта смерти, времени и места смерти и последнего места проживания умершего. Таким образом, при написании заявления о принятии наследства наследнику необходимо иметь следующие документы: свидетельство о смерти, выданное органом регистрации актов гражданского состояние ( органы ЗАГС ), справка о проживании с последнего места проживания умершего ( запись в домовой книге, справка из адресного стола). Если у наследника нет свидетельства о смерти, нотариус может истребовать в органах ЗАГС копию актовой записи о смерти и извлечение из реестра актов гражданского состояния.
В момент открытия наследственного дела нотариус по наследственному реестру проверяет, не было ли открыто это же наследственное дело у другого нотариуса. Бывает, что наследники не согласовывают свои действия по вступлению в наследство и обращаются к разным нотариусам. Наследственное дело будет открыто и вестись тем нотариусом, к которому обратился первый наследник.
Заявление пишется наследником лично. В данном случае подразумевается, что представитель по доверенности не может поставить подпись вместо наследника на заявлении о принятии наследства. Между тем, нередки случаи, когда наследнику необходимо успеть в определенный законом срок подать заявление о принятии наследства, а он находится в другом городе и не имеет объективной возможности приехать к нотариусу, у которого открыто наследственное дело. Тогда он может послать заявление о принятии наследства по почте, заверив его у нотариуса в том городе, где он находится. Если заявление отправлено до окончания срока, срок не считается пропущенным.
Принятие наследства наследником лично регламентировано ч.2 ст.1269 ГК Украины:
«2.Заявление о принятии наследства подается наследником лично».

Оформление наследства в Украине. Свидетельство о праве на наследство.
 

По истечении срока на принятие наследства определяется круг принявших наследников и доли наследственного имущества, которые достанутся каждому из них. Но для получения Свидетельства наследникам необходимо выполнить ряд процессуальных действий. Для оформления наследства необходимо иметь документы, подтверждающие принадлежность умершему наследственного имущества на момент смерти, а также документы, подтверждающие родственные связей наследников с умершим ( для наследников по закону ). Кроме этого, если квартира или другое имущество, оформленные на умершего, являются общей совместной собственностью супругов, в наследственную массу входит половина квартиры, дома или другого имущества – судьба второй половины должна решаться с участием живого супруга. Нотариусу необходимо получить от живого супруга заявление о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе либо заявление о том, что живой супруг считает имущество личной собственностью умершего и на получение свидетельства на долю не претендует ( в этом случае наследоваться будет вся квартира, дом или другое имущество ).
 

Последовательность действий наследников при оформлении наследства на квартиру, дом или другое недвижимое имущество:
 

1. Подача нотариусу заявление о выдаче Свидетельства о праве на наследство. Такое заявлении пишется по прошествии срока на принятие наследства, когда круг наследников определен.
2. Получение у нотариуса запрос в органы регистрации вещных прав на недвижимое имущество (с 1 января 2013 года этим занимается Укргосреестр). Запрос делается с целью получения в Укргосеестре извлечения из Реестра прав о принадлежности умершему квартиры, дома на момент смерти. Без запроса нотариуса такое извлечение наследники получить не смогут.
3. Получение извлечение из Реестра вещных прав. Для этого наследникам, как правило, необходимо предоставить следующие документы: запрос нотариуса (см.п.2), правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, технический паспорт на квартиру, дом; копию свидетельства о смерти, копию паспорта и кода.
4. Получение у нотариуса Свидетельства о праве на наследство.
5. Регистрация свидетельства. Свидетельство о праве на наследство необходимо зарегистрировать в реестре вещных прав – Укргосреестр. После регистрации Свидетельства у наследника появляется юридическая возможность распоряжаться унаследованным имуществом – продать, подарить, обменять.
 

Налог на наследство в Украине.

В соответствии со ст.174 Налогового кодекса Украины для родственников первой степени родства установлена ставка налога 0%. Родственниками первой степени родства являются супруг (супруга), дети и родители умершего. Ставка налога для наследников, не являющихся членами семьи первой степени родства, составляет 5%.
Если наследодатель являлся нерезидентом или наследник является нерезидентом Украины, то ставка налога существенно увеличивается – 15 % если стоимость унаследованного имущества меньше 10 минимальных зарплат и 17% - если стоимость больше указанной суммы.

Правовые нормы, которые подлежат применению при разрешении споров:
- ст. ст. 1216—1285 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года N 435-IV , если наследство открылось не раньше 1 января 2004 года, а также в случае, когда наследство, открылось до вступления в силу Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года N 435-IV , но срок его принятия не истёк до 1 января 2004 года;
- ст. ст. 524 - 564 Гражданского кодекса Украинской ССР от 18 июля 1963 года, в случае если наследство открылось до 1 января 2004 года;
- законодательство страны, на территории которой находится имущество, которое является предметом спора, в случае отсутствия договора о правовой помощи между Украиной и такой страной, либо в случае наличия в таком договоре других правил, нежели в украинском законодательстве.
Судебная практика:
- Постановление Пленума Верховного Суда Украины № 7 от 30.05.2008 г. «О судебной практике по делам о наследовании».
 

 Верховенство права

Loading...

Источник: http://verhovenstvo.com/view/5481
Интересное